Haýwanlaryň iýmit haltasy

  • 1.5kg it iýmiti Täze dizaýn tekiz aşaky halta meýdançasynyň aşaky adaty PET plastmassa fermuar it haýwan haýwanlary üçin gaplama

    1.5kg it iýmiti Täze dizaýn tekiz aşaky halta meýdançasynyň aşaky adaty PET plastmassa fermuar it haýwan haýwanlary üçin gaplama

    Önümçiligiň beýany “Lebaking” gaplaýyş haltalarynda ulanylýan çig mal, iýmit derejesi we ygtybarlylygy bilen tassyklanýar.Haýwan haltalary barada aýdylanda bolsa, hiline berk üns berýäris.Sekiz taraply möhürlenen halta pişigiň we it iýmitiniň kuwwatyny has gowy saklap biler we alýuminizirlenen material sumkanyň içindäki iýmitiň täzeligini gowulaşdyryp biler we fermuar ýapylanda materialymyz gyzgyn möhürlemäni kabul edip biler.Ölçegi 240mm * 320mm * 100mm Haýwan pişigi it iýmitleri bejermek we ş.m. ulanmak üçin sumka stili tekiz aşaky po ...
  • Haýwan iýmiti üçin gaplama sumkasy It pişigi iýmit iýmek üçin sumka

    Haýwan iýmiti üçin gaplama sumkasy It pişigi iýmit iýmek üçin sumka

    Önümiň beýany Biziň materialymyz pişikler we itler üçin örän ygtybarly iýmit derejesindäki materialdyr.Alýuminizirlenen material iýmitleri köp derejede täzeläp biler.Fermuar dizaýnyny gaýtadan ulanyp bolýar, bu ýylylyk möhürinden has amatly faceerüsti işleýiş agyrlyk çap etmek, lak, mat Haýwan iýmitini, haýwan iýmiti, guş iýmiti we ş.m. ulanyň. Subutnama, päsgelçilik, syzmaýan önümiň ady Haýwan iýmit sumkasy ...