lebei-banner1
leibei-banner2
lebei - banner
Hekaýamyz1

HoşgeldiňizLebei

söýgi we yhlas bilen

"Guangdong Lebei Packing Co., Ltd." 1995-nji ýyldan bäri maşgala ussahanasy hökmünde esaslandyryldy. Jenap angang uniwersiteti gutarandan soň, kakasyna kömek etmek üçin gaýdyp geldi we bu işe ýolbaşçylyk etdi. Bu çeýe gaplama pudagyna ilkinji gezek gatnaşdy. tabşyryldy.Şeýle-de bolsa, ol özüni karýerasyna bagyşlady.Ilkibaşda önümçilikde her bir tejribäni başdan geçirýänçä zawodda işçi bolup işledi.Soň bolsa täze topar döretdi, gerimini giňeltdi we täze ösen tehnologiýa we döredijilik ideýalaryny zawoda getirdi.Birnäçe ýyllyk ösüş bilen zawodymyz 20,000㎡ meýdany öz içine alýar, 150-den gowrak işçi, içerde 8 şahamça we daşary ýurtlarda 50-den gowrak ýurda satylýar.

köpräk oka

aýratynlyklarymyz

Önümimiz

 • Torba ibermäge taýynTorba ibermäge taýyn

  Torba ibermäge taýyn

 • Torbada dur Torbada dur

  Torbada dur

 • Film rulonyFilm rulony

  Tekiz aşaky halta

Lebei habarlary

Lebei kompaniýasynyň täzelikleri barada has giňişleýin öwreniň

 • SGS-removebg-deslapky syn
 • QS-removebg-deslapky syn
 • ISO-removebg-deslapky syn (1)
 • BRC