Lebei Packing, OEM çap edilen gaplama haltalaryny ýasaýar

Lebei Packing, Hytaýyň meşhur gaplaýyş şäherlerinden biri bolan Çaoçhouou şäheriniň Anbu şäherinde ýerleşýär.26 ýyllyk tejribesi bolan torbalary gaplamak üçin işleýän gönüden-göni zawod hökmünde, her dürli çeýe gaplama haltalaryny, şol sanda dik haltalary, tekiz aşaky haltalary, çukur haltalaryny, 3 gapdal möhür haltalaryny, arka möhürlenen haltalary, gusset haltalary, ýörite üpjün edip bileris. şekilli sumkalar, dört möhür halta, rulon filmi we ş.m.

1

Aýratynlyklary
1. MAX ýöriteleşdirilen çap.13 reňk
2. Torba stiliniň dürli görnüşleri
3. Zip gulpy bilen
4. Dürli material gurluşy bar, mysal üçin:
2 gatlak: PET / PE, BOPP / CPP, BOPP / MCPP, BOPP / LDPE, BOPP / MBOPP, PET / MCPP, PET / MBOPP
3 gatlak: BOPP / MPET / LDPE, BOPP / AL / LDPE, PET / MPET / LDPE, PET / AL / LDPE, PET / NY / LDPE,
Kraft kagyzy / MPET / LDPE
4 gatlak: PET / AL / NY / LDPE, PET / Ak kraft kagyzy / PET / PE
Şeýle hem önümleriňizi gaplamak üçin amatly material gurluşyny maslahat bereris
5. Saklamak we daşamak üçin ýer tygşytlaň

Goýmalar
1. Iýmitler üçin gaty mazmun: Süýji, biskwit, kartoşka döwüji, ýakymly ys, çorba tozy, gök önüm, şokolad, jerki, öý haýwanlary iýmitleri, garga, kofe, hoz we başgalar
2. Kosmetiki we ýuwujy poroşok we beýleki pudaklary ulanmak üçin gaty mazmun: Kir ýuwujy poroşok, gazon otlaryna gözegçilik granulasy, çemenlik ot garyndysy we ş.m.
3. Guradylan iýmitler: Kartoşka çipi, kişmiş, nahar we başgalar
4. Suwuk mazmun: Şire, içgi, mineral suw, sous, ketçup, süýt, derini bejermek, sabyn suwuklygy, ýuwujy serişde, pasta, krem, çaý, kofe, şampun, iýilýän ýag we başgalar

Opsörite opsiýalar
Atylylyk möhürlemesi |Fermuar |Asylýan deşikler |Tutuşlar |Göz ýaşlary |Film opsiýalaryny metallaşdyryň |Köp gatly film |Howpsuzlyk Çap etmek

surat

Biziň güýjümiz
* Paketler üçin ösen önümçilik enjamlary
Bizde BEIREN çap ediji maşyn, çap ediji synag maşyny, laminasiýa maşyn, muti funksiýaly halta ýasaýjy maşyn we ş.m. bar.
* Güýçli önümçilik ukyby
Her aý 60,000,000 sany kompýuter öndürýäris we her aýda 500 tonnadan gowrak film öndürýäris.
* Täsin gözleg we gözleg ukyby
Müşderilerimiziň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin 100-den gowrak patentimiz bar.
* Şahadatnama
Geçen QS, SGS, HACCP, BRC we ISO şahadatnamasy.

Müşderimiziň işini öz işimiz hökmünde kabul edýäris.Şonuň üçin 100% müşderini kanagatlandyrýarys.Lebei Packing-iň ýakyn wagtda has ulaljakdygyna ynanýarys.


Iş wagty: Iýul-25-2022