Printörite çap edilen Matt Aç-açan 100g 250g 500g 1kg 12 oz Klapanly plastik tekiz aşaky kofe sumkasy


 • Torbalar materialy:MOPP / PET / PE
 • Galyňlygy:140m
 • Ulanylyşy:Iýmit kofe çaýy
 • Omörite sargyt:Kabul et
 • Faceerüsti işlemek:Agyrlyk çap etmek
 • Aýratynlyk:Çyglylygy subut etmek
 • Şahadatnama:BRC, ISO, QS, HACCP
 • MOQ:10,000pcs
 • Önümçiligiň öňdebaryjy wagty:7-15 iş güni
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  süýt

  Önümiň beýany

  Bazarda umumy halta görnüşi we kofe noýbasy ýa-da poroşok üçin ýokary derejeli gaplama Bu, halta durmagyň we gapdal gusset sumkasynyň aýratynlyklary bilen utgaşyp, uly göwrüm ony ajaýyp guty şekiline öwürýär Üç tekjäniň üstünde ýerleşdirilende ölçegli görnüşi markany ösdürip biler Tekiz aşaky haltajyklarda möhürlenmegiň dürli usullary bar, meselem, galaýy adaty fermuar, E-ýyrtyk fermuar. Olar sumkany gaýtadan ulanýarlar.

  Haryt Printörite çap edilen Matt Gara alýumin folga 100g 250g 500g 1kg 12 oz Klapanly plastmas tekiz aşaky kofe sumkasy
  Aýratynlyk Daşky gurşaw taýdan arassa, ajaýyp päsgelçilik häsiýetleri, zäherli däl, gaýtadan ýapyk we çykýan
  Reňk 1-9 reňk
  Faceerüsti bezeg Agyrlyk çap etmek
  MOQ 1.Stok önümleriniň bahasy 5000 sany.
  2.OEM bukjasy önümçilik tehnologiýasyna we ululygyna baglylykda 30k.
  Gurşun wagty Tölegi tassyklaýan we alýan ähli jikme-jikliklerden 10-25 gün soň, wagty gysgaltmak üçin elimizden gelenini ederis.
  Söwda möhleti EXW, FOB Ningbo / Guan Guangzhouou / Şanhaý, CFR, CIF
  Töleg möhleti Western Union, L / C, T / T.
  1).Bir stocka harytlary üçin doly töleg.
  2).Depozit hökmünde 40%, OEM sargyt üçin gowşurylmazdan ozal 60% galyndy tölenmeli
  Mugt nusga Aksiýada mugt nusgalar berip bileris, diňe ýük götermeli bolarsyňyz, eger nusga alnansoň sargyt goýulsa, ýük daşama bahasyny yzyna gaýtaryp bereris.
  OEM üçin bellik Jikme-jiklik islegiňize salgylanyp, sitata ibereris, şonuň üçin material, galyňlygy, ululygy, çap ediş reňki we halaýan beýleki talaplaryňyz barada bize hoşniýetlilik bilen habar bermegiňizi haýyş edýäris we ýörite teklip berler.Jikme-jik maglumatlary bilmeseňiz, tekliplerimizi berip bileris.
  süýt

  Önümçilik displeýi

  3-plastik kofe gaplaýyş sumkasy

  Tekiz aşaky
  Tekiz, gönüburçly bazasy bolan erkin halta.

  6 kofe gaplaýyş sumkasy

  Bir gapdal fermuar
  Fermuar owadan görnüşi üçin berk möhürlemek

  2-tekiz aşaky halta çap etmek
  gök

  T görnüşli ýyrtyk
  Açmak aňsat bolup biler

  Düzeltmegi kabul ediň (9 reňk)
  Daşky gurşawy goramak syýa iýmit derejesindäki materialy, howpsuz we ygtybarly ulanmak arkaly köp reňkli çap etmegi goldap biler

  süýt

  Önümleriň birmeňzeş seriýasy

  pppppp

  UV kofe gaplaýyş sumkasy

  Fermuar bilen 1 tekiz aşaky halta

  Alýumin folga kofe noýba kofe haltasy

  po

  Tekiz aşaky halta kofe haltasy

  6-tekiz aşaky halta çap etmek

  Bir gapdaly fermuarly kofe sumkasy

  (5)

  Kofe noýba gaplaýyş sumkasy

  (6)

  Haýwan haýwanlary tekiz aşaky haltalar

  (7)

  Klapan bilen aşaky aşaky kofe sumkasy

  6 adaty çap edilen tekiz aşaky halta

  Çap edilen aşaky haltajygy özleşdiriň


 • Öňki:
 • Indiki: