Kraft kagyz ziplok haltalary arassa penjire bilen halta dur


 • Material:MOPP / KRAFT KAPYR / PE
 • Galyňlygy:140m
 • Ölçegi:19 ululykda bar
 • Ulanylyşy:Iýmit gaplamasy
 • Möhürlemek we tutmak:Zipper Top
 • Mysal:Kabul edildi
 • MOQ:100 sany
 • Eltip bermegiň wagty:1-2 gün
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  süýt

  Önümiň beýany

  * Kraft kagyz halta bazaryň arasynda meşhur.Iýmit gaplaýyş haltasynyň içindäki önümleri görkezmek üçin penjireli fermuar torbalar.
  * Bu halta iýmit derejeli sumka bilen, material howpsuz we zäherli däl, üýtgeşik ys ýok.Şeýle hem çyglylyga we suwa çydamlydyr.
  * Theokardaky zip gulpy birnäçe gezek ulanyp bolýar we has amatly bolýar.
  * Kagyz kagyz haltasy iýmit gaplamak üçin hoz gaplaýyş haltalary, guradylan miweler haltasy, süýji haltalary, çaý gaplamak we ş.m. ýaly giňden ulanylýar.
  * Saýlawlar üçin ätiýaçda bar bolan dürli ululyklar, şeýle hem sumkada ýörite logo çap edilmegini kabul ediň.

  Material 3 gatlak: MOPP / KRAFT KAPYR / PE
  MOQ 100 sany Gurşun wagty: 1-2 gün
  Söwda düzgüni FOB: ŞANTOU / ŞENZHEN Möhleti: EXW / FOB / CIF
  Ölçegi 9 * 14 + 3 sm * 2, 10 * 15 + 3 sm * 2, 12 * 20 + 4 sm * 2, 14 * 20 + 4 sm * 2, 14 * 22 + 4 sm * 2, 15 * 22 + 3 sm * 2, 15 * 23 + 4 sm * 2, 16 * 22 + 4 sm * 2, 16 * 24 + 4 sm * 2, 16 * 24 + 4 sm * 2, 17 * 24 + 4 sm * 2, 18 * 26 + 4 sm * 2, 18 * 28 + 4 sm * 2, 20 * 30 + 5 sm * 2, 22 * ​​32 + 4 sm * 2, 23 * 33 + 5 sm * 2, 24 * 34 + 5 sm * 2, 25 * 35 + 5 sm * 2, 30 * 40 + 5 sm * 2, ýa-da özleşdirilen
  Torba maglumatlary Penjiräni arassalamak, fermuar, gözýaş kesmek, tegelek burç we ş.m.
  Töleg möhleti T / T, L / C, D / P, Western Union, Papal, başgalar
  Arza Iýmitler üçin gaty mazmun: Süýji, biskwit, kartoşka döwüji, hoşboý ys, çorba tozy, gök önüm, şokolad, jerki, öý haýwanlary iýmitleri, garga we başgalar .2.Guradylan iýmitler: Kartoşka çipi, kişmiş, nahar we başgalar
  Logotip we Çap Müşderiniň islegine görä (Müşderiniň çap dizaýn logotipleri kabul edilýär)
  Bellik Printörite çaphana sumkasy üçin, jikme-jik islegiňize salgylanyp, bahany hödürläris, haýyş edýäris, material, galyňlygy, ululygy, çap reňkleri we beýleki talaplaryňyz barada bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.Jikme-jik maglumatlary bilmeseňiz, tekliplerimizi berip bileris.
  süýt

  Önümçilik displeýi

  Kagyz ziplok haltalary-04

  Gusset aşagy
  Aşakda durmak, dik durup biler, sumkany ekranyň tekjesine täsir edip, müşderiňize has gowy görüş duýgusyny getirer.

  Kagyz ziplok haltalary-05

  Gaýtadan ulanylýan fermuar
  Fermuar depesi - sumkalar öz-özüni möhürleýän fermuar bilen gelýär, sumkalary ýapmak aňsat we gaýtalanyp ulanylýar.

  Kagyz ziplok haltalary-06

  Suw geçirmeýän
  Daşarky material suw geçirmeýär.Önümleriň gury bolmagyndan goramagy başarýar.

  Kagyz ziplok haltalary-07

  Arassa penjire bilen
  Penjiräniň dizaýny bolan sumkalar önümi aýdyň görüp bilýär, täsirli görünýär we müşderini özüne çekýär.

  süýt

  Önümleriň birmeňzeş seriýasy

  Penjireli ak kagyz kagyz sumkasy

  Penjireli ak kagyz kagyz sumkasy

  Kraft kagyz ziplok haltalary gara reňk

  Kraft kagyz ziplok haltalary gara reňk

  Iýmit gaplaýyş tekiz aşaky halta

  Iýmit gaplaýyş tekiz aşaky halta

  Kraft kagyz tekiz aşaky haltalar

  Kraft kagyz tekiz aşaky haltalar

  Omörite kagyz penjire bilen dur

  Omörite kagyz penjire bilen dur

  Printörite çap edilen Ziplok Kraft kagyz sumkasy

  Printörite çap edilen Ziplok Kraft kagyz sumkasy

  Hususy kagyz sumkalary

  Hususy kagyz sumkalary

  Penjire bilen halta duruň

  Penjire bilen halta duruň


 • Öňki:
 • Indiki: