Kagyz halta (instock)

 • “Ziplock” iýmit önümleriniň gaplanylyşy bilen kagyz tekiz tekiz halta

  “Ziplock” iýmit önümleriniň gaplanylyşy bilen kagyz tekiz tekiz halta

  Önümiň beýany * 8 tarapy möhürlenen fermuar gaplamasy, tekiz aşaky dizaýn ýer tygşytlaýar we dükanyňyzy, önümleriňizi we aşhanaňyzy tertipli saklaýar.* Gönüburçly mat penjire mazmuny aňsat görmäge mümkinçilik berýär.* Suw geçirmeýän we çyglylyga garşy iýmit derejeli material islendik gury iýmit üçin ajaýyp.Iýmit we süýt tozy, içgi tozy, guradylan iýmit, guradylan miweler, tohumlar, kofe, şeker, ysly zatlar, çörek, çaý, ösümlik, bugdaý, galla, temmäki, kir ýuwujy, duz, fl .. ýaly iýmit we iýmit däl zatlar üçin amatly. .
 • Kraft kagyz ziplok haltalary arassa penjire bilen halta dur

  Kraft kagyz ziplok haltalary arassa penjire bilen halta dur

  Önümçiligiň beýany * Kraft kagyz halta bazaryň arasynda meşhur.Iýmit gaplaýyş haltasynyň içindäki önümleri görkezmek üçin penjireli fermuar torbalar.* Bu halta iýmit derejeli sumka bilen, material howpsuz we zäherli däl, üýtgeşik ys ýok.Şeýle hem çyglylyga we suwa çydamlydyr.* Theokardaky zip gulpy birnäçe gezek ulanyp bolýar we has amatly bolýar.* Kraft kagyz sumkasy iýmit gaplamak üçin giňden ulanylýar, meselem, hoz gaplaýyş haltalary, guradylan miweler haltasy, süýji haltalary, çaý paketleri ...
 • Stokardaky penjire bilen gara reňkli sumka gara reňk

  Stokardaky penjire bilen gara reňkli sumka gara reňk

  Önümiň beýany * Iýmit howpsuzlygy kepilnamasy bilen iň meşhur daşky gurşaw paket materiallaryndan biri bolan penjire bilen gara kraft kagyz sumkasy, halta kagyzdan ýasalýar.Zäherlenmedik we merkezi däl.Çyglylyga, ýylylyga çydamly.* Howa berk fermuar sumkasy, bulam-bujarlygyň we dökülmeleriň öňüni alyň, hemme zady täzeläň, syýahat, kempir, aşhana saklamak üçin amatly ediň.* Programmalaryň giň gerimi: Iýmit sumkasy ýa-da partiýa sumkasy hökmünde ulanylýar, hoz, konfet, bisku ...
 • “Ziplock Kraft” kagyzy, iýmit gaplamak üçin penjire bilen ak reňkli halta

  “Ziplock Kraft” kagyzy, iýmit gaplamak üçin penjire bilen ak reňkli halta

  Önümçiligiň beýany * Kagyz halta gyzgyn satuw önümlerine öwrülýär.Sarp edijiler önümleri içerdäki penjireden görüp bilýärler.Bu örän amatly.* Kagyz sumka materialy howpsuz we zäherli däl, üýtgeşik ys ýok.Daşarky material häsiýeti çyglylyga, ýag garşylygy we suwa garşylykdyr.* Theokardaky gaýtadan ulanylýan zip gulpy açyk we yzygiderli ýapmak aňsat.* Torba iýmit / kraker / şokolad we mo üçin iýmit derejesini gaplamaga ukyply ...