Kraft kagyz halta

 • 500 gr it iýmit iýmit haýwanlary gaplaýyş sumkasy üçin aç-açan penjire bilen fermuar ýokarky ak kagyz bilen çap et

  500 gr it iýmit iýmit haýwanlary gaplaýyş sumkasy üçin aç-açan penjire bilen fermuar ýokarky ak kagyz bilen çap et

  Önümçiligiň beýany Gündelik durmuşymyzda has köp agdyklyk edýän halta duruň, geçmişde öý haýwanlarynyň iýmit sumkasy adatça tekiz aşaky halta, dur halta haltasy haýwan iýmiti bilen hem ýerleşdirilip bilner we adaty düşünjäni aňsatlyk bilen göterip bileris. uly sumkadan, fermuar dizaýnynyň ýokarsyndaky haltajygy gaýtalap ulanyp bolýar, 100% iýmit derejeli materialdan peýdalanýar, Pişikler we itler üçin azyk howpsuzlygy kepillendirilýär.Material PET / ak kagyz / PET / PE PET / VMPET / PE MOPP / VMPET / PE o ...
 • Iýmit iýmek üçin süýji poroşok plastik halta üçin fermuar ak kagyz gaplaýyş sumkasy bilen dur

  Iýmit iýmek üçin süýji poroşok plastik halta üçin fermuar ak kagyz gaplaýyş sumkasy bilen dur

  Önümçiligiň beýany Ak kagyz materialyny ulanyp, durýan sumka kagyz sumkasynyň dizaýnyny estetiki duýgyny has gowy görkezip biler, adaty material düşünjesini bozup biler, ak kagyz materialy gadymy usullary dikeldýär, şol bir wagtyň özünde PET film sumkasy bilen bir gatlak goşýar daşky suw geçirmeýän has gowy täsir edip biler, fermuar açylyşynyň dizaýny köp funksiýaly, önümleriň görnüşlerini, şol sanda süýji, hoz, poroşok, şokolad we ş.m. ulanyp biler.Faceerüsti agyrlyk agyrlygy çap etmek I ...
 • Omörite sumkalar Gusset çyglylygy subut edýän duz gaplaýyş haltajygy halta çaý gaplaýyş haltalary

  Omörite sumkalar Gusset çyglylygy subut edýän duz gaplaýyş haltajygy halta çaý gaplaýyş haltalary

  Önümçiligiň beýany Kraft kagyz materialyny ulanyp, durýan sumka kagyz sumkasynyň dizaýnyny estetiki duýgyny has gowy görkezip biler, adaty material düşünjesini bozup biler, kraft kagyzyň materialy gadymy usullary has dikeldýär, şol bir wagtyň özünde daşarky PET film sumkasyny goşýar suw geçirmeýän has gowy täsir edip biler, fermuar açylyşynyň dizaýny köp funksiýaly, önümleriň görnüşlerini, şol sanda süýji, hoz, poroşok, şokolad we ş.m. ulanyp biler.Material 4 gatlak Mopp / ak kagyz / PET / PE ...