Bir gapdal fermuar ýokarky kagyz kagyzy 250g çaý, matça, kofe gaplaýyş sumkasy bilen aşaky tekiz haltany özleşdiriň


 • Torbalar materialy:MOPP / kraft kagyzy / PET / PE
 • Galyňlygy:140m
 • Ulanylyşy:Iýmit Matça kofe çaýy
 • Omörite buýruk:Kabul et
 • Faceerüsti işlemek:Agyrlyk çap etmek
 • Aýratynlyk:Çyglylygy subut etmek
 • Şahadatnama:BRC, ISO, QS, HACCP
 • MOQ:10,000pcs
 • Önümçiligiň öňdebaryjy wagty:7-15 iş güni
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  süýt

  Önümiň beýany

  Kraft kagyz materialyny ulanyp, tekiz aşaky haltalar adama gadymy ýollary dikeltmek duýgusyny berýär, kagyz kagyzy, aýaz aýna membranasynyň bir gatlagyny örtmek has ösen, ýöne suw geçirmeýän, gurlan işine-de düşünip biler. alýuminizirlenen material iýmitleri täze saklap biler, kofe ýaly, bu iýmitleriň pişik iýmiti it iýmiti alýumin materiallaryna mätäç, T görnüşli göz ýaşardyjy adaty fermuardan tapawutly, has ýokary derejeli we owadan, sekiz ýüz möhür dizaýny we ş.m. her gyrada giňişleýin displeý sumkasy, Has köp otag, tekiz aşaky dizaýn dörediň, durmagy has durnuklaşdyryň.

  Material Mopp / kraft kagyzy / VMPET / PE ýa-da Mopp / kraft kagyzy / PET / PE ýa-da özleşdirilen
  MOQ 20,000 sany Gurluş wagty: 7-15 gün
  Söwda maddasy FOB: ŞANTOU / ŞENZHEN Möhleti: EXW / FOB / CIF
  Ölçegi 12 * 20 + 4cm * 2/14 * 24 + 4cm * 2/18 * 28 + 4cm * 2/20 * 30 + 4cm * 2 ýa-da özleşdiriň
  Torbanyň jikme-jiklikleri Penjire, ziplenen, Euroewro deşik, kesilen tutawaç, demirgazygy ýyrtmak, tegelek burç we ş.m.
  Dizaýn Mugt dizaýn (siziň islegleriňizi kanagatlandyryp biljek alty sany hünärmen dizaýnerimiz bar)
  Arza 1. Iýmitler üçin gaty mazmun: Süýji, biskwit, ýakymly ys, çaý çorbasy poroşok, gök önüm, kofe, öý haýwanlary iýmit önümleri, garga, matça we başgalar
  Logotip we Çap Müşderiniň islegine görä (Müşderiniň çap dizaýn logotipleri kabul edilýär)
  Bellik Jikme-jik islegiňize salgylanyp, bahany hödürläris, şonuň üçin material, galyňlygy, ululygy, çap ediş reňki we halaýan beýleki talaplaryňyz barada bize habar bermegiňizi haýyş edýäris we ýörite teklip berler.Jikme-jik maglumatlary bilmeseňiz, tekliplerimizi berip bileris.
  süýt

  Önümçilik displeýi

  3-fermuar bilen çap edilen tekiz aşaky halta

  Tekiz aşaky
  Tekiz, gönüburçly bazasy bolan erkin halta.Torbanyň çep we sag tarapynda, ýokarsynda gysgyçly, gusset diýlip atlandyrylýan has giň ýer we güýç üçin material bar.

  s

  T-şekilli göz ýaş
  Torbanyň ýokarsynda gözýaş bar

  4 kraft kagyz tekiz aşaky halta
  Fermuar bilen 1 tekiz aşaky halta

  Atylylyk möhüri
  Maddy goldaw möhürlemek, ilki iýmitiňizi ýükläň, soňra möhürläň, has berk, syzmak aňsat däl

  Düzeltmegi kabul ediň (9 reňk)
  Daşky gurşawy goramak syýa iýmit derejesindäki materialy, howpsuz we ygtybarly ulanmak arkaly köp reňkli çap etmegi goldap biler

  süýt

  Önümleriň birmeňzeş seriýasy

  (1)

  Fermuar bilen tekiz aşaky halta

  Fermuar bilen 1 tekiz aşaky halta

  Fermuar gulpy Tekiz aşaky halta

  (3)

  Tekiz aşaky halta kofe haltasy

  sah. 1

  Fermuar bilen çaý gaplaýyş sumkasy

  (5)

  Kofe gaplaýyş sumkasy

  (6)

  Haýwan haýwanlary tekiz aşaky haltalar

  (7)

  Vanna kofe sumkasy bilen tekiz halta

  6 adaty çap edilen tekiz aşaky halta

  Çap edilen aşaky haltajygy özleşdiriň


 • Öňki:
 • Indiki: