Bir gapdal fermuar alýumin folga kofe çaý gaplaýyş sumkasy bilen çap edilen kofe tekiz aşaky haltany özleşdiriň


 • Torbalar materialy:MOPP / VMPET / PE
 • Galyňlygy:140m
 • Ulanylyşy:Iýmit kofe çaýy
 • Omörite sargyt:Kabul et
 • Faceerüsti işlemek:Agyrlyk çap etmek
 • Aýratynlyk:Çyglylygy subut etmek
 • Şahadatnama:BRC, ISO, QS, HACCP
 • MOQ:10,000pcs
 • Önümçiligiň öňdebaryjy wagty:7-15 iş güni
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  süýt

  Önümiň beýany

  Kofe, ýakymly içgimiz hökmünde, işe, dostlaryňyza ýa-da dynç alyş wagtlaryna garamazdan, kofe gündelik durmuşymyzyň iň gowy içgisidir, sebäbi kofe barha köp, kofe haltasy we hemmesini talap edýär bazarda satylýan dizaýn görnüşi, durýan kofe haltasy, tekiz aşaky halta kofe haltasy, gapdal möhürlenen kofe haltasy we ş.m. kofeni has täze saklamak üçin 6 deşik howa klapan diýilýär.

  Material Mopp / VMPET / PE ýa-da PET / VMPET / PE ýa-da özleşdirilen
  MOQ 10,000PCS Gurluş wagty: 7-15 gün
  Söwda maddasy FOB: ŞANTOU / ŞENZHEN Möhleti: EXW / FOB / CIF
  Ölçegi 12 * 20 + 4cm * 2/14 * 24 + 4cm * 2/18 * 28 + 4cm * 2/20 * 30 + 4cm * 2 ýa-da özleşdiriň
  Torbanyň jikme-jiklikleri Penjire, ziplenen, Euroewro deşik, kesilen tutawaç, demirgazygy ýyrtmak, tegelek burç we ş.m.
  Dizaýn Mugt dizaýn (siziň islegleriňizi kanagatlandyryp biljek alty sany hünärmen dizaýnerimiz bar)
  Arza 1. Iýmitler üçin gaty mazmun: Süýji, biskwit, hoşboý ys, çaý çorbasy poroşok, gök önüm, kofe, öý haýwanlary, garpyz we ş.m.
  Logotip we Çap Müşderiniň islegine görä (Müşderiniň çap dizaýn logotipleri kabul edilýär)
  Bellik Jikme-jik islegiňize salgylanyp, bahany hödürläris, şonuň üçin material, galyňlygy, ululygy, çap ediş reňki we halaýan beýleki talaplaryňyz barada bize habar bermegiňizi haýyş edýäris we ýörite teklip berler.Jikme-jik maglumatlary bilmeseňiz, tekliplerimizi berip bileris.
  süýt

  Önümçilik displeýi

  Fermuar bilen 3 kofe gaplaýyş sumkasy

  Tekiz aşaky
  Tekiz, gönüburçly bazasy bolan erkin halta.Torbanyň çep we sag tarapynda, ýokarsynda gysgyçly, gusset diýlip atlandyrylýan has giň ýer we güýç üçin material bar.

  Klapan bilen 2 tekiz aşaky halta

  Bir taraply fermuar bilen T-şekilli göz ýaş
  Torbanyň ýokarsynda gözýaş bar

  Fermuar bilen 1 tekiz aşaky halta
  4-alýumin folga tekiz aşaky halta kofe gaplaýyş sumkasy

  Bir taraplaýyn klapan gaplaýyş sumkasy
  Bir taraplaýyn klapan "kofe haltasy sumkanyň daşyndaky ýagtylygy we howanyň çozmagyny izolirläp biler, şonuň üçin kofe noýbasyny iň oňat gaplama ýagdaýynda saklap biler, kofe noýbasynyň täze we asyl tagamyny saklar.

  Düzeltmegi kabul ediň (9 reňk)
  Daşky gurşawy goramak syýa iýmit derejesindäki materialy, howpsuz we ygtybarly ulanmak arkaly köp reňkli çap etmegi goldap biler

  süýt

  Önümleriň birmeňzeş seriýasy

  pppppp

  Dört gapdal möhürli kofe gaplaýyş haltasy

  Fermuar bilen 1 tekiz aşaky halta

  Fermuar gulpy Tekiz aşaky halta

  Fermuar bilen 1 tekiz aşaky halta

  Tekiz aşaky halta kofe haltasy

  gök

  Bir gapdaly fermuarly kofe sumkasy

  (5)

  Kofe noýba gaplaýyş sumkasy

  (6)

  Haýwan haýwanlary tekiz aşaky haltalar

  (7)

  Vanna kofe sumkasy bilen tekiz halta

  6 adaty çap edilen tekiz aşaky halta

  Çap edilen aşaky haltajygy özleşdiriň


 • Öňki:
 • Indiki: