Çap edilen alýuminiý folga, kawaý hozy süýji gaplaýyş plastik haltalary üçin fermuar sumkasy bilen haltaňyzy düzüň


 • Torbalar materialy:PET / VMPET / PE (UV)
 • Galyňlygy:140m
 • Ulanylyşy:Jele, süýt, şeker, nahar, şokolad, sakgyç, köke, tagamlar we hozlar we däneler, beýleki iýmitler
 • Eltip bermegiň wagty:10-15 gün
 • Mysal:2-3 gün (mugt)
 • Faceerüsti işlemek:Agyrlyk çap etmek, Flexo Çap etmek
 • Möhürlemek we tutmak:Zipper Top
 • Şahadatnama:BRC, ISO, QS, HACCP
 • MOQ:30,000 sany
 • Önümçiligiň öňdebaryjy wagty:7-15 iş güni
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  süýt

  Önümiň beýany

  Fermuar sumkasy bilen durýan halta häzirki wagtda iň meşhur sumka görnüşidir.Onuň dizaýny ajaýyp we dürli reňkleri çap etmek üçin dürli materiallar ulanylyp bilner.Torbanyň düýbünde durmak, sumkanyň dizaýny ýaly önümleri has gowy görkezip biler we ýokarsyndaky fermuar sarp edijiler üçin amatlydyr.

  Ulanylyşy:

  Hususy halta.Iýmit, süýt tozy, içgi tozy, hoz, guradylan iýmit,
  Guradylan miweler, tohumlar, kofe, şeker, ysly zatlar, çörek, çaý, bugdaý, galla, kir ýuwujy,
  Suwuk, haýwan iýmitleri, duz, un, tüwi, noýba we ş.m. ýuwmak (Gaplamak üçin zerur zatlary gaplamak.)

  Material:

  Laminat material
  1. ossalpyldawuk: PET / VMPET / PE, PET / AL / PE, OPP / AL / CPP, OPP / VMPET / CPP, PET / PE
  2. Mat: MOPP / VMPET / PE, MOPP / PE, NY / PE, NY / CPP

  Omörite sargyt:

  Kabul et

  Şekil:

  Leeke ýa-da rulon

  Ölçegi:

  Custöriteleşdirilen

  Dizaýn faýl formaty:

  AI ýa-da PDF

  Faceerüsti bezeg:

  Kraft kagyzy, mat görnüşi, ýalpyldawuk bezeg, altyn folga täsiri, gyzgyn möhürleme we ş.m.

  üýtgeýän maglumatlar / QR kody / ştrih kody:

  Talap edilişi ýaly

  MOQ:

  100 bölek / dizaýn

  Gelip çykan ýeri:

  Yantai, Hytaý

  Iberişler:

  7-9 Iş günleri
  süýt

  Önümçilik displeýi

  图片 56

  Gusset aşagy

  Güýçli möhürlemek we aşagy sumkalary ýokary päsgelçilik we çyglylyga garşy edýär, bu bolsa haýwan önümleriniň saklanyş möhletini ýokarlandyryp biler.

  图片 77

  U şekilli göz ýaş

  Torbanyň ýokarsynda gözýaş bar

  图片 78
  图片 79

  Fermuar gulpy

  Torbalarymyzyň premium zip gulplary ulanylyşy has amatly we iş ömrüni has uzyn edýär

  Düzeltmek nyşanyny kabul ediň

  Ösen enjam we A Grade Ink, has köp müşderini özüne çekmek üçin marka keşbini gowulandyrýan açyk we owadan çap bilen sumkany ýasaýar

  süýt

  Önümleriň birmeňzeş seriýasy

  图片 46

  Torbalary fermuar bilen dikeldiň

  图片 47

  Alýumin folga halta dur

  图片 48

  Duz gaplamak üçin halta

  图片 35

  Iýmit gaplaýyş haltalary dur

  图片 37

  Torbalary aç-açan penjire bilen duruň

  图片 80

  Çaý gaplamak haltajyklar

  图片 2

  Çap edilen ak kagyzy dik haltalary özleşdiriň

  图片 51

  Çap ediş haltalaryny özleşdiriň


 • Öňki:
 • Indiki: