Kofe gaplaýyş sumkasy (instock)

 • Kofe noýba sumkasy, fermuar bilen aşaky halta

  Kofe noýba sumkasy, fermuar bilen aşaky halta

  Önümçiligiň beýany Bu möhürlenýän haltalar kofe haltasy Mopp + Alýumin folga + Pe, yssyz, gaýtadan ulanylýan, suw geçirmeýän we hapalanmaz.Bu material çyglylykdan we howadan goramak üçin ajaýyp alýumin barýerini hödürleýär.Torbalar ýöriteleşdirilen marka we önüm bellikleri üçin açyk ýer berýär.Iýmit derejeli kofe haltalary, aşaky gapdal gapdal gapjyklar, kofe we ​​çaý gaplamak üçin niýetlenendir.Möhürli taraplary we tekiz aşagy iň ýokary güýç berýär, al ...
 • Kofe sumkasy halta alýumin folga kofe noýba poroşok gaplamasy

  Kofe sumkasy halta alýumin folga kofe noýba poroşok gaplamasy

  Önümçiligiň beýany * Kofe haltasy azyk howpsuzlygy materialy: Mat BOPP / PET Alýumin folga / Iýmit derejesi PE, * Üç derejeli dizaýn ony güýçlendirýär, ýagtylygy ýapýar, kofeni ysdan ýa-da çyglylykdan saklaýar, kofeniň ýa-da poroşokyň tagamyny üpjün edýär sumka, şeýle hem uzak aralyklara daşap bolýar.* Diňe kofäniň täze bolmagyny üpjün etmek bilen çäklenmän, beýleki hoz iýmitlerini hem saklamak we ş.m.* Mundan başga-da, öz marka belligiňizi bölekleýin ýa-da nusga görnüşli paket hökmünde goşup bilersiňiz ...
 • Kofe çaý gaplaýyş sumkasy Gusset sumka mat 250g 500g 1000g

  Kofe çaý gaplaýyş sumkasy Gusset sumka mat 250g 500g 1000g

  Önümiň beýany * Kofe haltasynyň materialy iýmit derejesidir, 3 gatlak Mat BOPP / PET Alýumin folga / Iýmit derejesi PE bar, ony güýçlendirýär, ýagtylygy ýapýar, kofeni ysdan ýa-da çyglylykdan saklaýar, kofeniň ýa-da poroşokyň tagamyny üpjün edýär sumka, şeýle hem uzak aralyklara daşap bolýar.* Diňe kofäniň täze bolmagyny üpjün etmek bilen çäklenmän, beýleki hoz iýmitlerini hem saklamak we ş.m.* Mundan başga-da, öz marka belligiňizi bölekleýin ýa-da nusga görkeziji paket hökmünde goşup bilersiňiz ...
 • Kofe göwher halta haltalary gaýtadan ulanylýan Ziplok kofe paketi

  Kofe göwher halta haltalary gaýtadan ulanylýan Ziplok kofe paketi

  Önümçiligiň beýany * Göwher şekilli kofe halta, tertipsiz görnüş beýleki haltalardan tapawutlanmaga kömek edýär.* Kofe haltasy azyk howpsuzlygy materialy: Mat BOPP / PET Alýumin folga / Iýmit derejeli PE, Üç derejeli dizaýn ony güýçlendirýär, ýagtylygy ýapýar, kofeni ysdan ýa-da çyglylykdan saklaýar, sumkadaky kofeniň ýa-da poroşokyň tagamyny üpjün edýär we uzak aralyklara hem daşap bolýar.* Diňe kofäniň täze bolmagyny üpjün etmek bilen çäklenmän, beýleki hoz iýmitlerini hem saklamak we ş.m.* Mundan başga-da, siz ...
 • Damja kofe halta kofe paketleri Üç gapdal möhürli kofe halta haltalary

  Damja kofe halta kofe paketleri Üç gapdal möhürli kofe halta haltalary

  Önümçiligiň beýany * Bu kofe halta gulak asýan damja süzgüçleri gaplamak üçin.Diňe süzgüçli sumka bilen, isleýän tötänleýin poroşokyň mukdaryny goşup, götermek aňsat bolan kofe asýan haltaňyzy DIY edip bilersiňiz.* Kofe haltasy azyk howpsuzlygy materialy: Mat BOPP / PET Alýumin folga / Iýmit derejeli PE, Üç derejeli dizaýn ony güýçlendirýär, ýagtylygy ýapýar, kofeni ysdan ýa-da çyglylykdan saklaýar, sumkadaky kofeniň ýa-da poroşokyň tagamyny üpjün edýär we uzak aralyklara hem daşap bolýar.Sen ...