Alýumin folga zip gulp plastik haltalar Iýmit üçin reňkli durmak


 • Material:MOPP / VMPET / CPP
 • Galyňlygy:100m
 • Ölçegi:Aksiýada 7 ululyk bar
 • Reňk:Ak, gyrmyzy, gök, gyzyl, altyn, gara, ýaşyl
 • Ulanylyşy:Iýmit gaplamasy
 • Möhürlemek we tutmak:Zipper Top
 • Mysal:Kabul edildi
 • MOQ:100 sany
 • Eltip bermegiň wagty:1-2 gün
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  süýt

  Önümiň beýany

  * Alýumin folga haltasy, ýokary hilli ömri üpjün etmek üçin üç gatlak material bilen gelýär.
  * Dürli gury iýmit ýa-da hepdäniň dürli güni üçin dürli reňkler ulanylyp bilner.
  * Çekip bolýan mylar ziplok haltalary, çyglylygyň we ysyň girmegini netijeli izolirläp bilýän sumkanyň mazmunyny gorap biler.Ys bermeýän haltalar howanyň syzmagynyň öňüni alyp biler we uzak wagtlap täzeligi saklap biler.
  * Çyglylykdan, kisloroddan we göni gün şöhlesinden goramak bilen haltalary islendik ýere alyp bolýar.
  * Saýlamak üçin aksiýada dürli ululyklar bar.Şeýle hem sumkada logotipiň çap edilmegini kabul edýäris.

  Material 3 gatlak: MOPP / VMPET / CPP
  MOQ 100 sany Gurşun wagty: 1-2 gün
  Söwda düzgüni FOB: ŞANTOU / ŞENZHEN Möhleti: EXW / FOB / CIF
  Ölçegi 10 * 15 + 3 sm * 2, 12 * 20 + 3 sm * 2, 14 * 20 + 4 sm * 2, 15 * 22 + 4 sm * 2, 16 * 24 + 4 sm * 2, 18 * 26 + 4 sm * 2, 20 * 30 + 5 sm * 2 ýa-da özleşdirilen
  Torba maglumatlary Doly aç-açan, fermuar, göz ýaşardyjy, tegelek burç we ş.m.
  Töleg möhleti T / T, L / C, D / P, Western Union, Papal, başgalar
  Arza 1. Iýmitler üçin gaty mazmun: Süýji, biskwit, kartoşka döwüji, ýakymly ys, çorba tozy, gök önüm, şokolad, jerki, öý haýwanlary iýmitleri, garga we başgalar.
  2. Guradylan iýmitler: Kartoşka çipi, kişmiş, nahar we başgalar.
  Logotip we Çap Müşderiniň islegine görä (Müşderiniň çap dizaýn logotipleri kabul edilýär)
  Bellik Printörite çaphana sumkasy üçin, jikme-jik islegiňize salgylanyp, bahany hödürläris, haýyş edýäris, material, galyňlygy, ululygy, çap reňkleri we beýleki talaplaryňyz barada bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.Jikme-jik maglumatlary bilmeseňiz, tekliplerimizi berip bileris.
  süýt

  Önümçilik displeýi

  Alýumin folga zip gulp plastik haltalar-06

  Gusset aşagy
  Torba mazmunyňyzy aňsatlyk bilen saklamaga we görmäge kömek edýän zatlary aňsatlyk bilen guýmaga kömek edip biler.

  Alýumin folga zip gulp plastik haltalar-08

  Gaýtadan ulanylýan fermuar
  Fermuar gulpuny çekmek üçin çekilen süňküňizi näçe gezek ulansaňyzam, tozany, ysy we bakteriýalary izolirläp bilersiňiz.

  Alýumin folga zip gulp plastik haltalar-07

  Göz ýaşardyjy
  Torbanyň iki tarapyny ýyrtmak aňsat, amatly we açmak aňsat.

  süýt

  Önümleriň birmeňzeş seriýasy

  Torba gaplamasy

  Torba gaplamasy

  Alýumin folga tekiz halta

  Alýumin folga tekiz halta

  Gaýtadan ulanylýan alýumin folga gaplaýyş haltalary

  Gaýtadan ulanylýan alýumin folga gaplaýyş haltalary

  Fermuar sumkasy Iýmit önümleri

  Iýmit fermuar haltalary

  Aç-açan fermuar sumkasy Mat

  Aç-açan fermuar sumkasy Mat

  Kofe gaplaýyş sumkasy üçin dur

  Kofe gaplaýyş sumkasy üçin dur

  Kofe haltalary ýörite çap edildi

  Kofe haltalary ýörite çap edildi

  Penjire bilen ýörite fermuar halta

  Penjire bilen ýörite fermuar halta


 • Öňki:
 • Indiki: